Екип

Доц. Соня Тотева – Председател на БАПН

Доц. д-р Соня Тотева, дм, е завършила Медицински университет – София, има специалност по психиатрия и над 30 години стаж по специалността. Специализирала е в Лондон, Англия.

Председател е на Управителния съвет на Българската асоциация за профилактика на наркомании и научен консултант на вестник „Дрога” над 20 години. Бивш директор на Държавна болница за лечение на наркомании и алкохолизъм.Над 40 год. е преподавала психиатрия на зависимостите към Катедрата по психиатрия, МУ – София. Представител на България е в Комитета по Национална политика и дейности към ГД САНКО, Европейска комисия,Люксембург. Участва в работна група към Европейски форум „Алкохол и здраве”.

От 2015 год. е член на научна група за изследвания по наркомании и престъпност към ООН.

Повече от 30 години прилага съвременни методи за лечение на психични заболявания и зависимости към алкохол и наркотични вещества.Също така лекува коморбидни психични разстройства; депресия и алкохолизъм, паническо разстройство и алкохолизъм и други подобни. В своята практика използва китайска медицина, билколечение и др. нетрадиционни методи за лечение.

Десислава Иванова – клиничен психолог и заместник-председател на БАПН

Д-р Десислава Иванова е доктор по психология, психолог и психотерапевт със специализирана подготовка в областта на зависимостите към алкохол, наркотици, хазарт и др. Защитила е дисертация на тема: „Обучение в компетентности за справяне със съзависимостта“.
Заместник- председател е на Българската асоциация за профилактика на наркоманиите.
Рецензент в редакционната колегия на сп. Psychological Thought. Член на Дружеството на психолозите в България, вписана в официалния регистър с индивидуален идентификационен № BG-RP-1116.
В работата си с клиенти и техните семейства прилага психотерапевтичните подходи, в които е обучена:
• EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), в превод на български „Десенситизация и Повторна Преработка на Информация посредством Движение на Очите“ – емпирично валидизиран психотерапевтичен подход, който използва модела за адаптивна преработка на информацията (AIP) model. EMDR може да бъде прилаган при работа с последствията от психологическа травма и широк спекър от други негативни житейски преживявания – https://www.emdr-training-bulgaria.org/ ;
• Мотивационно интервюиране. Обучител: Д-р Игор Куценок, професор по психиатрия и директор на центъра по зависимости и зависими поведения в Калифорнийския университет в Сан Диего;
• Системна фамилна терапия. Обучител: Проф. Бранко Гачич, основател на Белградския институт по фамилна терапия, член на Американската Академия по фамилна терапия;
• Когнитивно – поведенческа психотерапия. Обучител: д-р Петър Василев, акредитиран обучител към Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия, професионален психотерапевт и супервизор по психотерапия;
• Методиката ЕВРО ASI (Adiction Severity Index) за оценка тежестта на зависимост. Преподавател: д-р BjÖrn Sallmén, Дания.

Работи от 15 години в областта на зависимостите, зависимите поведения и коморбидните състояния, свързани с тях.

Даниела Найденова – Клиничен психолог

Даниела Найденова е със специалност – Клинична психология, завършена в Медицински университет гр. София и втора специалност – Неврокогнитивни изследвания, касащи ранна диагностика на деменции.
Допълнителни квалификации:

  • Дипломиран когнитивно – поведенчески консултант и терапевт – индивидуално консултиране и терапия, също така семейна и групова терапия /тревожност, депресия, зависимости, двойни диагнози, личностови проблеми/
  • Психодиагностика – диагностика на личността и на когнитивното функциониране
  • Обучение на студенти по въпросите на зависимостта
    Опит:
  • 16 години опит в областта на зависимостите и съпътстващите зависимостта заболявания – депресия, тревожност, личностови и семейни проблеми
  • 10 години психодиагностичен опит в областта на неврокогнитивните изследвания и ранната диагностика на деменциии

Ирина Иванова – Секретар

Ирина Иванова е завършила специалност „Руска филология” в СУ „Климент Охридски”. Има сериозен опит като офис-мениджър в различни структури.
От януари 2008 г. започва работа като административен секретар на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, където преминава обучения „Въведение в мотивационния подход”, курс по сенсибилизация по метода на проф.Худолин, тренинги по психосоциални и терапевтични програми от алкохол и дрога.

Взема участие в списването на вестник „Дрога”, книгите „Алкохол и тютюн”, Сборника научни статии и описание на клинични случаи „Афективни разстройства и алкохолизъм”, провежданите в София Конференции на Българската асоциация за превенция на наркомании и ESBRA по проблемите на профилактиката и лечението на алкохолизма и наркоманиите.

В ДПБЛНА придобива и опит в областта на европейските проекти и програми – ФАР и Оперативна программа «Развитие на човешките ресурси».
Член на УС на фондация «Семейство и дрога»

Д-р Васил Женков

Д-р Васил Женков, дм, е консултант в БАПН. Завършил е медицина в Медицински Универистет – София през 2005 г. и има специалност по психиатрия от 2014 г. През 2014 г. защитава дисертация на тема „Обективно мониториране на абстинентен синдром при алкохолизъм“.

Работил е в клиники по психиатрия на университетските болници „Св. Наум“ и Александровска“, както и в държавната специализирана болница за лечение на наркомании и алкохолизъм – Суходол. От 2016 г. работи като психиатър във Франция.

Професионалните му интереси са в областта на общата психиатрия, психиатрията на зависимости и геронтопсихиатрията. Той е сертифициран терапевт по мотивационно интервюиране и когнитивно-поведенческа терапия.
Членува в ECNP – European College of Neuropsychopharmacology и в ESBRA – European Society of Biomedical Research on Alcoholism.

Траян Антов

Траян Антов е роден през 1957 г. в София. Завършил е Българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работил е като журналист във вестниците „Вечерни новини”, „Народен спорт”, „Стандарт”, „Земя”, а в момента е редактор във вестник „Трета възраст”.

Игор Куценок – почетен член и консултант на БАПН

Д-р Игор Куценок е професор по психиатрия в Университета на Калифорния Сан Диего, директор на Центъра за изследване, обучение и прилагане в областта на наркоманиите, директор на Международния център за трансфер на технологии за наркомании SAMHSA PEPFAR в Украйна и ко-директор на Центъра за трансфер на технологии за наркомании SAMHSA PEPFAR в Югоизточна Азия. Той е и заместник-председател на Международния консорциум от университети за намаляване на търсенето на наркотици. Д-р Куценок завършва като лекар през 1983 г. в Националния медицински университет в Киев (Украйна). През 1986 г. завършва психиатрично обучение и получава диплома като психиатър от Медицинския университет в София (България). През 1994-1996 г. завършва магистърска степен по зависимо поведение в Лондонския университет, Катедра по зависимости и психологическа медицина към Медицински Факултет на “Болница Св. Георги“.

През 1996 г. той е назначен от Калифорнийския университет в Сан Диего, Медицински факултет, Катедра по психиатрия и оттогава служи като преподавател в катедрата. През 2013-2016 г. е директор на отдел „Превенция, лечение и рехабилитация“ на Службата на ООН за наркотиците и престъпността, Служба на ООН във Виена. През последните 25 години д-р Куценок ръководи разработването и изпълнението на множество програми за обучение и техническа помощ за лечение на зависимости, практикуващи в областта на психичното здраве, лекари от първичната медицинска помощ и социални работници, специалисти по наказателно правосъдие в САЩ и по света. Д-р Куценок служи като инструктор на Националния институт по наркотични вещества в САЩ. Д-р Куценок е член на Международната мрежа за обучение на обучители по Мотивационно интервюиране (MINT).

В продължение на много години д-р Куценок преподава обща психиатрия и психиатрия на зависимостите на студенти по медицина, специализанти по психиатрия, стажанти по психология, социални работници, специалисти по наказателно правосъдие и изготвящи политики по целия свят. Получава множество национални и международни награди. Автор е и е съавтор на над 50 научни публикации, 2 монографии и 6 глави на книги. Д-р Куценок е канен като водещ и треньор на стотици конференции и семинари в САЩ и повече от 40 страни по света. Той е горд баща на трима.